Pastoraat

Het pastoraat in de Ark bestaat uit de volgende pijlers:

1. Omzien naar elkaar

Het omzien naar elkaar vindt plaats in de gemeente en de huiskringen. Doel is dat met elkaar wordt gedeeld hoe het met ieder gaat, vooral op geestelijk gebied.

2. Ontvangen van bezoekers en gasten

Vóór de diensten wordt het Welkomsteam ingezet om iedere bezoeker welkom te heten.

Het Gastenteam wordt ingezet om gasten te ontvangen en zowel voor als na de dienst hen wegwijs te maken en een gesprek met hen aan te gaan.

3. Bemoediging

Na de dienst is het Bemoedigingsteam beschikbaar om degenen die dat willen te bemoedigen of voor hen te bidden.

4. Activiteiten

Voor ouderen worden er activiteiten georganiseerd, zoals de ouderenmiddagen en excursies voor ouderen.

5. Diensten

Enkele keren worden diensten georganiseerd die gericht zijn op een pastoraal thema.

6. Programma

Er wordt een pastoraal discipelschapsprogramma ingevoerd, met als doel dat deelnemers groeien in het navolgen van Jezus als discipel. Het programma bestaat uit onderwijs, groepsgesprekken en onderlinge ontmoeting.

7. Toerusting

Degenen die betrokken zijn bij het pastoraat ontvangen toerusting. Er wordt gebruik gemaakt van cursussen of trainingen door derden.

8. Pastorale Zorg

De pastorale zorg betreft de begeleiding en zorg die wordt gegeven aan degenen die daarom vragen. Vragen om pastorale zorg kunnen op diverse plaatsen in de gemeente opkomen. In huiskringen, jeugdgroepen, individueel en bij pastorale zorgverleners. Al deze vragen of signalen worden gemeld bij de Coördinator Pastoraat. Zij onderzoekt de zorgvraag en zet die uit bij een of meer zorgverleners. De zorgverleners geven de zorg.

Coördinator Pastorale Zorg is

Luuk en Sita Middebos
Gerrit en Jannie Leuvenink

Mailadres: pastoraat@bgdeark.nl

Pastoraat