Huiskringen

kringlogo

Jezus Christus is het kloppend hart van de Gemeente

Hij staat centraal in de kring

 

 

Samen groeien en delen is een belangrijk onderdeel van het leven als christen.

De Ark is een gemeente die groeit! We vinden het erg belangrijk dat mensen elkaar persoonlijk leren kennen, elkaar kunnen enthousiasmeren en er voor elkaar zijn. Om dit persoonlijke contact draait het in onze kringen.

In de Bijbel wordt diverse malen verwezen naar het nut van bijeenkomsten in kleine groepen of kringen (Exodus 18:13 vv en Handelingen 2:46 (Handelingen 41-47).

Voor de Ark is de kring, naast de zondagse dienst, het belangrijkste platform voor ontmoeting met elkaar.De leden van een kring wonen meestal bij elkaar in de buurt en komen één keer in de twee weken bij elkaar bij iemand thuis. Een kring is dé plaats om relaties op te bouwen binnen de gemeente .

Met de onderstaande 4 W’s geven we in het kort aan wat de inhoud van een kring  is

Welcome:    Er zijn voor en met elkaar. Je verhaal, zorg of vreugde delen.
Worship:     Tijd van aanbidden, liederen en (dank)gebeden.
Word:           Woord delen, onderwijs
Work:           Waarmee kunnen we elkaar (ook praktisch) helpen, in daad en (tijd van) gebed?

Ben je nog geen deelnemer van een kring ?
We nodigen u /jou van harte uit om  je te gaan voegen in de gemeente in het klein, namelijk de kring.
WEL-KOM, we hebben jou en u ook nodig om verder geestelijk te groeien.

huiskringen@bgdeark.nl