Privacy statement

PRIVACYVERKLARING

Privacy statement Baptistengemeente de Ark

Baptistengemeente de Ark te Assen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u vermoedt dat wij dit privacystatement niet naleven.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, vrienden, vaste gasten en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

 Verwerking van uw gegevens

De Ark houdt een ledenadministratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd, waaronder NAW gegevens. Voor andere leden zijn deze zichtbaar in een beveiligde omgeving: https://leden.bgdeark.nl. Daarnaast worden de gegevens van vaste gasten en bezoekers vastgelegd wanneer u een donatie doet ofwel deelneemt aan een cursus/activiteit.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om onze financiële administratie bij te houden. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze cursussen of activiteiten en wanneer u zich aanmeldt als lid of vriend.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of betaling voor cursus en/of activiteit). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie van de Ark: ledenadministratie@bgdeark.nl.

Baptistengemeente de Ark is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (vergeet niet uw BSN-nummer door te strepen), gericht aan de ledenadministratie van de Ark: J.C. van Markenstraat 25, 9403 AR Assen.

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid of vriend bent van onze gemeente. Wanneer er geen sprake meer is van lidmaatschap of u heeft aangegeven geen vriend van de Ark meer te willen zijn, verwijderen wij uw gegevens na 5 jaar.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze mailings als lid of vriend uw e-mailadres aan de Ark hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd. De e-mailadressen uit de ledenadministratie worden gebruikt voor het versturen van e-mails.

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de ledenadministratie van de Ark: ledenadministratie@bgdeark.nl.

Bezoek aan onze website

Op onze website worden de volgende cookies verzameld:

Naam Gebruikt door Omschrijving Bewaartermijn
_ga Google Analytics Via deze cookie worden bezoekersstatistieken verzameld. 2 jaar
_gid Google Analytics Via deze cookie worden bezoekersstatistieken verzameld. 24 uur
wfvt_639000824 WordPress beveiligingsplug-in Deze cookie wordt geplaatst om de bezoeker gedurende zijn bezoek aan de website te volgen. Hierdoor kunnen pagina’s die bekeken worden gegroepeerd worden weergegeven in de statistieken van de beveiligingsplug-in. 24 uur
wordfence_verified
Human
WordPress beveiligingsplug-in Deze cookie wordt geplaatst om te checken of de bezoeker geen robot is. 24 uur

Fotografie

In onze kerkzaal worden tijdens onze samenkomsten en activiteiten soms foto’s en/of video opnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt in verschillende uitingen, zoals plaatsing op deze website, flyers of op social media. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u voorafgaand aan de samenkomst of activiteit dit kenbaar maken aan de foto/videograaf.

In alle overige ruimtes van ons gebouw mogen alleen met directe toestemming foto’s van de mensen worden gemaakt (indien 16 jaar en ouder, anders moet het aan de ouders worden gevraagd).

Wanneer u zichzelf tegenkomt op een foto en hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar communicatie@bgdeark.nl.

Beveiliging

De Ark heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

De Ark houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de taakgroep Communicatie van de Ark.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Baptistengemeente de Ark

J.C. van Markenstraat 25

9403 AR Assen

communicatie@bgdeark.nl

De Baptistengemeente de Ark in Assen heeft de ANBI-status.

Privacy statement Baptistengemeente de Ark, versie 1, mei 2018