Timothy Alkema

Ik ben Timothy Alkema, geboren te Dokkum in 1979 in een christelijk gezin. Toen ik 9 jaar oud was, ervoer ik Gods aanwezigheid in het ziekenhuis waar ik toen lag. Als tiener was ik boos op God, omdat mijn moeder ziek was en God die liefde en almachtig is haar niet op mijn gebed genas. Vanaf mijn jeugd houden levensproblemen en -vragen mij bezig. Lijden raakt mij nog altijd. Maar ik heb geproefd dat God goed is en ik sta in het leven vanuit geloof, hoop en liefde.
Het mooie van pastoraal werk vind ik dat zowel vreugde en verdriet als ook geloof, hoop en liefde met elkaar kunnen worden gedeeld. Het spreekwoord zegt: gedeelde smart is halve smart. Door pastorale zorg kan lijden worden verlicht en geloof, hoop en liefde groeien. Het Goede Nieuws van Jezus Christus is er niet om van lijden weg te kijken, maar vanuit het Evangelie kan naar mensen in hun nood worden omgezien. 
In Genesis 21:1 staat in de Nieuwe Bijbelvertaling: De HEER zag om naar Sara zoals Hij had beloofd, Hij gaf haar wat Hij had toegezegd. 
We komen op het spoor van wat omzien betekent als we naar het begin van Genesis 21:1 in drie andere vertalingen kijken. In de NBG-’51 staat: De HERE bezocht Sara. Omzien begint in de praktijk vaak met iemand bezoeken of op een andere manier informeren hoe het met iemand gaat. Als je hoort hoe het met iemand gaat dan kun je iemands lot aantrekken. Zoals we in de Groot Nieuws Bijbel lezen: De Heer trok zich het lot van Sara aan. Verder bestaat omzien uit iemand helpen daar waar dat kan. In de Willibrordvertaling lezen we dan ook: De Heer begunstigde Sara.
Aandacht is het eerste niveau van pastoraat in de gemeente. Onderlinge basiszorg doen we met elkaar. Dus is de uitdaging om zelf in actie te komen! Omzien naar elkaar en onze medemens kunnen we allemaal in en vanuit de gemeente van Jezus Christus met de gaven en talenten die we hebben ontvangen. Mocht je mensen kennen die meer hulp nodig hebben dan kun je mensen wijzen en doorverwijzen naar bijvoorbeeld een kringleider of een herder voor meer zorg in de gemeente. Als pastoraal werker heb ik ook een coördinerende functie. Voor pastorale begeleiding kan daarom ook contact met mij worden gezocht via hartvoorzorg@bgdeark.nl  of 06 48717398.