Onze missie en visie

Wij zijn christenen: door genade kinderen en volgelingen van Jezus Christus, de zoon van God. Dit betekent dat we gedurende ons leven zoveel mogelijk op Hem willen gaan lijken. Zijn leven is ons voorbeeld. 

  • Wij geloven dat God de Schepper is van de hemel en de aarde.
  • We geloven dat God een doel heeft met het leven van ieder mens.
  • We geloven dat een mens pas volledig tot zijn doel  kan komen, wanneer hij /zij Jezus  Christus in zijn leven erkent als Redder en Heer. Hiervan willen we in woord en daad getuigen.
  • We geloven dat de heilige Geest ons daarbij  inspireert en met Zijn gaven ons helpt.  

In de gemeente willen we elkaar daarmee helpen en de Bijbel is daarbij ons fundament.

  • Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is.

In onze gemeente worden mensen gedoopt op grond van het geloof in Jezus Christus, daarom worden wij baptisten genoemd. De doop is een zichtbaar teken voor ons, maar ook voor de wereld om ons heen doordat wij Jezus Christus willen volgen en willen doen wat de Bijbel ons leert. 

Als gemeente zijn wij onderdeel van de wereldwijde 'volksvergadering van gelovigen' van Jezus Christus, Zijn lichaam. Een beweging die al 2000 jaren bestaat en Jezus erkent als de Zoon van God en de enige weg tot God de Vader en die zijn wortels heeft in het volk Israël.

Onze missie

Jezus Christus ontmoeten, erkennen en Hem bekend maken.

Onze visie

Wij willen als gemeente van Jezus Christus een warm en gastvrij gezin van God zijn waarin de heilige Geest ons leidt om:

  • God alle eer te geven;
  • naar Gods Woord te leven;
  • in liefde voor elkaar te zorgen;
  • elkaar te dienen met onze gaven en talenten

Het sleutelwoord hierbij is: Discipelschap
Een discipel is een volgeling, een leerling van Jezus.

De Ark is een gemeente waarin we, vanuit het geloof dat Christus weerkomt, elkaar willen helpen groeien als discipel.

Dit geven we onder andere vorm in de huiskringen en door het onderwijs, de mannenbeweging All4Men en de vrouwenbeweging Zus&zo, Gebed, etc. etc.