Identiteit - Geloof

Wij geloven

… dat God de schepper is van de hemel en de aarde,

… dat God een doel heeft met het ons leven,

… dat wij zijn bedoeld om in relatie met God te leven,

… dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood,

… dat Jezus Christus onze Heer en redder is,

… dat de doop een uiterlijk teken is van onze innerlijke verandering,

… dat we avondmaal vieren om aan Jezus’ dood te blijven denken,

… dat de Heilige Geest ons inspireert en ons met zijn gaven helpt,

… dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en als norm geldt voor ons leven.

 

Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

(Kolossenzen 1:15-20)