Groeien in geloof

Wij geloven

… in praktisch, toepasbaar, inspirerend, relevant en levensveranderend onderwijs,

… dat het onderwijs een onderdeel is van onze grote opdracht om te leren,

… dat een christen nooit uitgeleerd is,

… dat we niet leren om te weten, maar om te doen,

… dat leren bestaat uit woorden én daden.

 

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

(2 Timoteüs 3:16-17)

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

(Matteüs 28:19-20)

Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.

(Jakobus 1:22)