God verdient het beste

Wij geloven

… dat we daarom samen mogen zoeken naar het beste voor God,

… in toewijding en kwaliteit in wat we doen voor God en zijn gemeente,

… dat God ons gaven heeft gegeven die we voor Hem mogen inzetten,

… dat we vanuit de kracht die God ons geeft gavengericht mogen werken.

 

Is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is!

(Haggai 1:4)

Jullie halen je neus op voor de dienst aan mijn altaar – zegt de Heer van de hemelse machten –, jullie zeggen: ‘Dit alles kost ons te veel moeite.’ Jullie brengen mij gestolen dieren, en kreupele en zieke dieren – zegt de Heer –, dat is wat jullie mij als offergave aanbieden, en ik moet dat aanvaarden?

(Maleachi 1:13)

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.

(Romeinen 12:1)

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

(1 Petrus 4:10)