Genade en waarheid

Wij geloven

… in het niet eenzijdig benadrukken van óf genade óf waarheid,

… dat genade en waarheid samengaan,

… in ruimte voor mensen, zonder in te leveren op de waarheid.

 

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. (Johannes 1:17)

 

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (Johannes 1:14)

 

Keer voorgoed terug naar die God. Laat je leiden door liefde en recht. Blijf voortdurend hopen op je God. (Hosea 12:7)