Gebed

Wij geloven 

  • in de kracht van gebed,
  • dat bidden altijd en overal mag en kan,
  • dat bidden praten met God is,
  • dat je in gebed alles met Hem mag delen, zowel de mooie als de minder mooie dingen.

Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.
(1Petrus 3:12)

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
(Jakobus 5:16)

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven.
(Lucas 18:1) 

Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
(Handelingen 1:14)