Eenheid in diversiteit

Wij geloven

  • in onderlinge eenheid,
  • dat ieder kind van God een unieke nieuwe schepping van God is,
  • in eenheid in hoofdzaken en ruimte voor diversiteit in bijzaken,
  • in ruimte voor veelkleurigheid binnen de gemeente,
  • in eenheid in liefde voor elkaar.

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.
(1 Korintiërs 12:12)

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen.
(Efeziërs 3:18)

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.
(Efeziërs 4:3)

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.
(Johannes 17:21)

Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.
(Filippenzen 2:2)