Balans

Wij geloven

… in het niet doorschieten in uitersten of eenzijdig benadrukken van extremen.

… in het bewaren van balans in onze missie en visie elementen.

 

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.

(Marcus 12:30)

Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

(Efeziërs 4: 14-15)