Huiskringen

Geloven doe je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig. Daarom heeft De Ark huiskringen.

De huiskring heeft, naast de samenkomst op zondag, een belangrijke plaats in De Ark. De huiskringen vormen de ruggengraat van De Ark. Daar leer je nieuwe mensen kennen, duik je samen de Bijbel in en is er ruimte om door te vragen, om je kwetsbaar op te stellen en om zo samen de diepte in te gaan.

Wil je je aanmelden voor een huiskring? Stuur dan even een mailtje naar  hartvoorzorg@bgdeark.nl  of  bel 06 48717398 (Timothy Alkema).

Wat is een huiskring?

Een huiskring bestaat uit een groep van zes tot tien mensen die eens in de twee weken bij elkaar komt. De huiskring biedt een plaats om samen met anderen de Bijbel te lezen, te bidden, te praten over je geloof en de betekenis daarvan voor je persoonlijke leven en betrokken te zijn bij elkaar. De huiskring is een zogenaamde kerngroep zoals ook seniorenkringen, jeugd -en kindergroepen, muziekteams, etc. kerngroepen zijn.

Hoe ziet de indeling van een kringavond eruit?

De huiskringen zijn doorgaans op donderdag. Mochten er mensen zijn die niet kunnen deelnemen aan een kring op donderdag, dan zijn er ook huiskringen op maandag-, woensdag-, of donderdagavond (mits hiervoor voldoende belangstelling is). De meeste huiskringen starten standaard om 20:00 uur. Het kringseizoen duurt doorgaans van september tot en met mei.

Wat betekent het om lid te zijn van een kring?

In een dynamische gemeente als De Ark is de huiskring een plek waar leden en vrienden van De Ark elkaar kennen en omzien naar elkaar. Om die reden is deelname aan een huiskring niet vrijblijvend: wanneer je je voor een huiskring opgeeft, wordt er van je verwacht dat je tijd vrijmaakt voor de huiskringavonden. Het is handig en prettig dat kringleden bij elkaar in de buurt wonen, dit maakt het gemakkelijker om betrokken te zijn bij elkaar en elkaar (praktisch) te ondersteunen als dat nodig is. Iedere huiskring heeft één of twee huiskringleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de huiskring.

Meer informatie

Wil je meer weten over de huiskringen? Je kunt meer lezen over onze visie op huiskringen in het beleidsplan Welzijn.  Wil je weten welke huiskringen De Ark kent en wie de daavan de kringleiders / contactpersonen zijn, kijk dan op deze pagina (alleen toegankelijk wanneer je bent ingelogd).