Fundamentencursus

Als gemeente De Ark vinden we het belangrijk om vanuit een gezamenlijk vertrekpunt ons geloof te belijden en hierin te groeien. We erkennen dat God ons verschillend heeft gemaakt en dat het evangelie vele kleuren heeft. Des te belangrijker dat we daarbij van tijd tot tijd stilstaan bij wat de basis is van wat we geloven.

In de fundamentencursus bespreken we in 6 bijeenkomsten de belangrijkste basisprincipes van het Evangelie van Jezus Christus.

De 6 hoofdthema’s zijn:

1. Gods verlossingsplan
2. Bekering
3. Geloof in een levende God
4. De Bijbel
5. De heilige Geest
6. Groeien in geloof

De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe mensen in de gemeente en voor mensen die pas tot geloof zijn gekomen. Maar ook mensen die nog eens de fundamenten van hun geloof willen onderzoeken zijn van harte welkom.

De cursus zal vooral in de vorm van een gespreksgroep plaatsvinden zodat er ruimte is voor ieders inbreng en we van elkaar kunnen leren. De cursus vindt plaats in de avond vanaf 20:00 uur in een ruimte van De Ark. We starten op woensdag avonden, maar bekijken per cursusavond wat de mogelijkheden zijn. De cursus wordt gegeven door Cor de Vos en Cocky de Vos. Het maximaal aantal deelnemers is 10.

Heb je belangstelling om deel te nemen, meld je dan aan via het inschrijfformulier, of mail direct naar cordevos01@gmail.com. Heb je nog vragen, dan kan je die eveneens via de mail stellen.

Bij voldoende aanmeldingen starten we op de woensdagen vanaf eind oktober 2023 met de cursus.
 

  • 25/10
  • 8/11
  • 22/11
  • 6/12
  • 20/12
  • 3/1