Discipelen maken van Jezus Christus

Een discipel is een volgeling, een leerling van Jezus. De Ark is een gemeente waarin we elkaar willen helpen groeien als discipel. Dit geven we onder andere vorm door het Onderwijs, de mannen- en vrouwenbeweging All4Men en Zus&zo en het Gebed.

We leren mensen te laten streven naar het Grootste Gebod en de Grote Opdracht om deze na te leven door Hem te gehoorzamen en te imiteren in het dagelijks leven.

Het grootste gebod

Markus 12:30-31

30 En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
31 En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

(HSV)

De Grote Opdracht

Matteus 28:19-20

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

(HSV)