De Raad

In de gemeente, waarvan Christus het hoofd is, is de Raad eindverantwoordelijk voor het geestelijk en bestuurlijk functioneren van het gemeenteleven. De Raad bestaat op dit moment uit drie oudstenechtparen. Er is sprake van gezamenlijk leiderschap. Rondom de Raad is er een opdeling in taakvelden, die weer onderverdeeld zijn in taakgroepen en taakteams.
 • Jurian en Emmie Jilderda

  Ons verlangen is dat we samen als broers en zussen Jezus voorbeeld mogen volgen. En wie Jezus is, mogen bekendmaken aan iedereen om ons heen. Aanspreekpunt voor Taakveld Jongeren, Taakgroep Communicatie en Taakgroep Financiën

 • André & Meta Karst

  Graag willen we een actief onderdeel zijn van een gemeente die het verschil kan maken in levens van mensen in de gemeente en ook daarbuiten. We willen het graag doorgeven. Aanspreekpunt voor Taakveld Erediensten, Taakveld Missionair en Taakgroep Gebouw.

 • Hans & Jeanet Vrieling

  Ons verlangen is om de voorwaarden te scheppen waardoor mensen kunnen groeien in hun geloof en in hun relatie met God.
  Aanspreekpunt voor Taakveld Welzijn en Taakveld Onderwijs.