Nieuws uit Dimona

 

Gods weg is volmaakt

Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
Want wie is God behalve de Here,
Wie is een rots buiten onze God?
Die God, die mij met kracht omgordt en mij weg effen maakt!

Terug

Het is alweer een maand geleden dat we zijn teruggekeerd op onze post in Dimona. Het is goed en bijzonder om weer terug te zijn. Geloofd zijn de Here! Na de heftige ziekte van Albert zijn we nog elke dag dankbaar voor het feit dat hij zijn werk weer kan en mag doen. We weten ons nog meer afhankelijk van Hem die ons met kracht omgordt en onze weg effent. Onze taak richt zich  hoofdzakelijk op drie dingen: het “runnen” van het inloophuis, het leiding geven aan de kleine Gemeente bij ons thuis en het deel uitmaken van het leiderschapsteam van de Hebreeuws sprekende Gemeente in Beersheva.

Inloophuis

Het inloophuis is gemiddeld 4x per week open. Steeds meer mensen lopen zo nu en dan eens binnen om een praatje. Mensen, die in het verleden alleen maar langs het inloophuis liepen, komen nu binnen voor een praatje. Ook Joden die zeggen atheïst te zijn, zijn regelmatige bezoekers van het inloophuis. En zij komen ook steeds weer terug.

Verhalen

In het inloophuis komen heel wat verhalen los. En we horen van mensen wat er zich op de “achtergrond” allemaal afspeelt m.b.t onze aanwezigheid.

Ook worden er nog steeds allerlei leugens over ons verspreid. Zo zouden we met alle mogelijke middelen kinderen proberen over te halen tot een “ander geloof”. Nu weten wij, dat één van de wetten van Israël is, dat het verboden is om kinderen onder de 18 jaar te “benaderen”. Dat hebben we dus nog nooit gedaan, en zullen we ook nooit doen. Maar dit is blijkbaar de enige manier om ons er proberen “in te luizen”. Jammer, dat sommige rabbijnen juist kinderen gebruiken om hun “oorlog” tegen ons te voeren. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die in plaats van over ons te spreken met ons spreken. En dat maakt voor velen een wereld van verschil: Een echtpaar kwam binnen en dronk koffie. We hadden een goed gesprek. Aan het eind van het gesprek zei één van hen: ”Ze (de rabbijnen) hadden ons verteld dat jullie vreselijke mensen waren, maar hier zien we het tegenovergestelde, jullie zijn juist anasjiem nechmadiem = lieve/aardige mensen.

We waren in Dimona inzet van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingscampagne was tegelijkertijd een lastercampagne tegen ons. In een aantal magazines verscheen op A4 formaat een foto van het inloophuis met daarvoor gestationeerd een ons bekende rabbijn. Op de tekst stond: ”Zo ziet het eruit als rabbi Israël Gillis uren alleen op zijn post staat tegenover het zendingshuis”.

Iemand die binnen kwam liet ons een filmpje zien van facebook…..

Op het filmpje was te zien hoe Albert het inloophuis sloot. Men dacht voorgoed.
Er gonsde het gerucht door de stad: ”Door de inzet van rabbijn Israël Gilles is het inloophuis voorgoed gesloten”. Bij sommigen was de schrik dan ook groot toen we weer gesignaleerd werden. Eén van de rabbijnen liep drie weken terug Esther tegen het lijf in een supermarkt. Hij was zichtbaar in de war, en zei tegen de omstanders: ”Ze is er weer, ze is er weer!”

Groepen

We mochten de afgelopen weken voor een aantal christelijke groepen over ons werk vertellen in de hotels waar ze verbleven, o.a. Jeruzalem en de Dode Zee.

Ook steeds meer groepen uit Nederland weten het Inloophuis te vinden. Grote groepen en kleinere. Nu is men toerisme in Dimona helemaal niet gewend, dus ook dat geeft af en toe de nodige (positieve) reuring. Zo bestelden we voor een groep uit Nederland ongeveer 30 broodjes falafel bij de buurman aan de overkant. Dit is waarschijnlijk nog nooit vertoond.

Nachalat Yeshua

Ook mochten we het werk in de Gemeente “Nachalat Yeshua” weer oppakken. We vinden het een voorrecht om ook deze Gemeente te mogen dienen. Vooral in de “bediening van het Woord” voelt Albert zich altijd in zijn element.

Samenkomsten thuis

Sinds een aantal weken worden er bij ons thuis samenkomsten gehouden op Sabbat. Met een aantal families vormen we een huisgemeente. We zijn begonnen met een serie uit de Efeze brief.

Geweldig om te zien hoe de kinderen van elkaar genieten.
Regelmatig vergaderen we met een aantal broeders bij ons thuis.
De Gemeente bij ons aan huis is een “teer plantje”. Wij zijn er ons van bewust, dat wij kunnen planten, water kunnen geven, maar dat we voor de groei afhankelijk zijn van de Here, Die uiteindelijk de wasdom geeft.

Moeders

Het was de wens van moeder Knoester om ons nog eens te bezoeken. Met broer Karel waren ze 10 dagen bij ons in Dimona. Broer Karel fungeerde als de gids, en hij nam moeders elke dag op “sleeptouw”. Beiden hebben ze genoten van met name de woestijn. Ook kregen ze zo een inkijkje in ons leven hier en dat vonden ze natuurlijk heel fijn om mee te maken.

Wilt u met ons bidden en danken?

  • Met de gezondheid van Albert gaat het goed…  Wel moet hij (voorlopig) onder controle blijven. Volgende week hopen we een doktersbezoek te brengen aan een endocrinoloog.
  • Met Esther’s voet gaat het de ene dag beter dan de andere….maar kan nog geen einden lopen.
  • Verder gebed gevraagd voor een gesprek dat Albert wil hebben met de Rabbijn die tegenover ons woont… n.a.v. negatieve publicaties (n.a.v. de verkiezingen) in de kranten over ons en inloophuis.
  • De contacten die we hebben in het inloophuis… we worden zelfs bij enkelen thuis uitgenodigd! Bid voor goede gesprekken en de werking van Gods Geest!
  • Veel mensen zitten vast in hun eigen ideeën. Bid n.a.v. Lucas 24:44,45: ”Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.” Dat deed Hij toen, dat kan Hij ook nu doen!
  • Bid voor onze jonge Huisgemeente “Bron van Levend Water”.
  • Bid voor een joodse man die we kennen, zijn vrouw heeft kanker en ligt op bed. Hij is erg verdrietig. Bid dat het Woord wat we met hem konden delen… vrucht mag dragen en God zijn hart en verstand mag openen voor de Messias.
  • Dank voor de mogelijkheden die we hebben om met mensen te spreken… bid dat Gods Koninkrijk zichtbaar mag worden in Dimona.
Dank voor uw meeleven en gebed! Een hartelijke groet!

Albert en Esther

Volg Albert en Esther door in te schrijven hun nieuwsbrief.