Nieuws uit de Negev

Lieve familie, vrienden, meelevenden en gemeenten,

Igor
In onze vorige update hebben we gebed gevraagd voor Igor.

Onze wens was dat hij een dag vrijgesteld kon worden van zijn werk bij een aannemer, zodat hij meer ingezet zou kunnen worden in het Inloophuis.

Ook zou hij op die manier meer kunnen gaan betekenen voor “onze” (huis)Gemeente. Uiteraard zou dat inhouden dat hij minder salaris zou ontvangen.

Met dankbaarheid kunnen we u melden, dat er vlak na deze oproep, een broeder in Nederland heeft toegezegd, zijn salaris aan te willen vullen voor een jaar. En dat Igor vanaf februari anderhalve dag per week beschikbaar is voor de bediening. Er is een fijne samenwerking tussen ons en we voelen elkaar aan… daar zijn we ook erg dankbaar voor.

Omdat hij ook Russisch spreekt, is hij een grote aanwinst! Door zijn inzet komen er nu ook steeds meer contacten met de Russisch sprekende mensen in het Inloophuis. Ook heeft hij contacten met een aantal (ex) drugsverslaafden. Ook zij nemen soms vrienden en familie mee naar onze huisgemeente.

De afgelopen 7 jaar was het Yelena die altijd trouw de vertaling deed. De Bijbelstudies werden gegeven in het Ivriet/Hebreeuws en zij vertaalde naar het Russisch. We zijn blij, dat Igor deze taak nu van haar heeft overgenomen, zodat zij zich kan concentreren op de muziek.

Bezoek
Esthers broer, zus en zwager waren in februari op bezoek voor 10 dagen en dat viel precies samen met onze verjaardagen. We hebben erg genoten van deze tijd met elkaar.

Het was lang geleden dat we onze verjaardagen gevierd hebben met familie erbij!

Inloophuis
We krijgen ook steeds meer bezoekers en groepen die het Inloophuis willen bezoeken en meer willen weten over ons werk in Dimona.

Er is veel in beweging in en om het Inloophuis. Elke dag is anders! De felle tegenstand die we gehad hebben is voorbij. Wel worden bezoekers nog steeds door de Rabbijnen gewaarschuwd om zich niet met ons in te laten…
Intimideren is één van de tactieken die wordt gebruikt.

Een Messias-belijdende jongen die in het leger dient, kwam binnen om met ons te praten over zijn geloof. Hij had zijn uniform aan. Direct kwam er een talmoed student de inloopwinkel binnen en vroeg: ”Hé jij, ben jij een Jood? Wat zoek jij hier in deze christelijke plaats?”. Later zei deze broeder: ”Dit heb ik nog nooit (hij woont in Beersheva) meegemaakt, dat ze me op zo’n agressieve manier benaderen”.

Een ons “bekende” komt ook steeds weer terug om de mensen te waarschuwen. Na een lange tijd weg geweest te zijn, komt hij nu af en toe weer binnen wandelen. De reden is altijd om ons “uit de tent te lokken”.

Esther biedt hem altijd een kop koffie aan. Zijn antwoord is steevast: ”Nee ik mag geen koffie aannemen van Haman (de Jodenhater uit het Bijbelboek Esther) of van Amalekieten (andere Jodenhaters uit de Bijbel). Maar toch, door Gods liefde en genade, houden we van hem en bidden dat deze Saulus een Paulus mag worden. Bid u mee?

We proberen het inloophuis minstens 4 dagen per week open te hebben. Nu Igor ook ingezet kan worden kunnen we de tijden ook uitbreiden. Het is uitermate boeiend om de verschillende mensen te ontmoeten. Van religieus tot seculier. Esther brengt de meeste tijd door in het Inloophuis. We hebben veel gesprekken van uitéénlopende aard en mogen zo een licht zijn voor de omgeving en een baken van hoop voor de mensen.

Elke avond kwam er iemand om met ons te praten. Een man die met vervroegd pensioen kon. Hij was duidelijk op zoek naar de zin van het leven. Regelmatig zei hij: ”Ik ben toch eigenlijk net een dier. Ik ga slapen, sta op, ontbijt, drink koffie, eet, ga naar bed, sta weer op enz…”. Goede momenten om over de zin van het leven door te spreken.

Soms mogen we bezoekers ook “corrigeren”.
Iemand zei (en hij meende het): ”Je moet maar niet geloven, dat wij het uitverkoren volk zijn. Weet je waarom niet? Dat zorgt er alleen maar voor, dat we met onze neus omhoog gaan lopen”. Dit is dan een mooi moment om met iemand te spreken over de keuze van God voor Israël. En over de roeping die Israël had en heeft om het licht voor de volkeren te zijn.

Een andere bezoeker heeft het steeds over het “boze oog” waar hij bang voor is. We zeggen hem maar gewoon dat we daar niet in geloven. Maar dat we de Here moeten vrezen.

Soms zitten we wel eens met “onze handen in het haar”. Hoe is het Joodse volk te bereiken met de eenvoudige boodschap van de Bijbel? Veel van de Bijbelse waarheden liggen onder een dikke laag stof van traditie en bijgeloof.

Dat wat waar is voor delen van de kerk, is ook waar voor Israël. De traditie heeft de plaats ingenomen van het “zuivere” Woord van God. Niet het Woord heeft het eerste en het laatste woord, maar de (Rabbijnse) uitleg.

We moeten regelmatig denken aan de woorden van de Here Jezus uit Matt.23: ” Maar wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen”.

“Geheim” gelovige
Vaak kunnen we ons (en zeker in Nederland) niet voorstellen onder welke druk Joodse mensen, die geloven dat Jezus de Messias is, hier leven.

Esther sprak met “Mirjam” (niet haar echte naam) die ze al een aantal jaren kent.
Een vrouw die belijdt dat Jezus de Messias is en gedoopt is. Haar orthodoxe man weet dit niet en ze draagt dit bij haar als een geheim! Moet u zich eens voorstellen in een huwelijk en dit niet kunnen delen!
Ze is ook bang om zich in het openbaar met ons “in te laten”.
Zo zag Esther haar weer na een tijdje en ze liep eerst schichtig weg. Maar kwam toch weer terug en zei tegen Esther: ”Ik hoop dat God mij genadig is, zodat ik straks niet in de hel kom, want ik durf eigenlijk niet voor Yeshua uit te komen”.
Zij weet, dat ze bereid moet zijn een hoge prijs te betalen voor haar geloof in Jezus.
Met één handtekening is de scheiding door haar man aangevraagd, verliest ze haar kinderen en wordt ze uitgestoten door haar familie.

Wilt u met ons bidden, dat Esther wijsheid ontvangt om haar pastoraal te “begeleiden”. En dat ‘Mirjam’ op een dag de moed zal ontvangen om voor haar geloof in de Here Jezus uit te komen. En zij een zegen zal mogen zijn voor haar man, gezin en haar omgeving?

Ook vragen we gebed voor:
-Het Joodse volk dat van 19 tot 26 april Pesach/Pasen viert, één van dé grote Joodse feesten. Wilt u bidden dat de Messiaanse gelovigen en wij de gelegenheid krijgen om speciaal tijdens Pesach te kunnen spreken over Het Paaslam Yeshua/Jezus? Bid dat God hun de ogen, oren en het hart wil openen voor het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdroeg. En dat ze mogen ontdekken dat Hij in de eerste plaats kwam voor het Joodse volk, Zijn eigen volk!
-Bid dat de mensen waar we mee in contact zijn, de rust zullen hebben om te luisteren als we het Woord openen. Velen zijn té rusteloos om te luisteren! We begrijpen nu zo goed, waarom er in de Joodse geloofsbelijdenis staat SHMA Israël= HOOR! Israël.
-Bidt u voor wijsheid in elk gesprek, wat zoveel concentratie, wijsheid, liefde, barmhartigheid, geduld en mededogen vraagt.
-Bidt voor een ex-drugsverslaafde waar we nauw mee in contact zijn, hij was terug gevallen en probeert weer op te krabbelen. Hij ervaart zo’n strijd om er radicaal mee te stoppen.
Hij slikt momenteel zware pillen om de vreselijke afkickverschijnselen te bedwingen.
-Bidt dat hij bereid zal zijn om opgenomen te worden in een opvangcentrum voor verslaafden, om tótaal vrij te komen van zijn verslaving en dat zijn prille geloof door de kracht van Gods Geest stand zal houden.
Onder de bezoekers van het Inloophuis is ook veel psychische nood … leegte … eenzaamheid en verslaving. Wij hebben het antwoord! …. maar hoe daalt het neer als mensen onder invloed zijn van een andere macht. De macht van drugs en drank of medicijnen die het gevoel doven! Daar is Gods Geest voor nodig! Strijd u mee om deze zielen? We hebben uw gebed hard nodig!

Liefdevolle groet en veel dank voor uw meeleven! Shalom!
Albert en Esther

Wil je in het vervolg direct en in full color (foto’s / afbeeldingen) nieuws vanuit Israël ontvangen, schijf je dan nu in voor de nieuwsbrief:

https://mailchi.mp/086ec6013a7d/volgalbertenesther