Nieuwe studie avonden

De komende maanden zal Oscar Lohuis vijf Bijbelstudies verzorgen met als onderwerp:

Brief van Paulus aan de Romeinen

We zullen proberen door de brief aan de Romeinen te wandelen. Deze brief heeft vaak geleid tot herleving van het geloof in mensenlevens. Het is de meest systematische uiteenzetting van het evangelie in het Nieuwe Testament. Ons verlangen is om hierdoor de Here Jezus en zijn Woord beter te leren kennen. Wilt u bidden dat de Heilige Geest ons wijsheid en openbaring zal geven?

Data studieavonden Oscar Lohuis (altijd op woensdag, aanvang 20:00):

  • 31 januari
  • 14 februari
  • 28 februari (vakantie)
  • 14 maart
  • 28 maart

Audio opnamen van de avonden

31 januari
14 februari
28 februari
14 maart
28 maart

Data studieavonden Wim Zwitser (altijd op maandag, aanvang 20:00):

Daniel

Het boek Daniel is een verzameling gebeurtenissen en visioenen, waarin God laat zien dat er geen toeval bestaat in het grote wereldgebeuren. De wereldrijken volgen elkaar op volgens Zijn plan en monden uit in de vesting van de laatste wereldmacht, het Joodse rijk met hun grote Koning Jezus Christus en Messias. Achter elk wereldrijk  gaan machtige goden schuil, maar de God van Israel blijkt altijd de Machtige!

  • 23 april
  • 7 mei

Audio opnamen van de avonden

23 april
7 mei

Presentaties van de avonden

23 april
7 mei