Nieuw Leven

Je zou graag een ander mens willen zijn maar je weet niet hoe en leeft door zoals je gewend bent. Je wilt geen product zijn van jouw verleden of worden bestuurd door jouw gewoonten maar je wilt je vrij voelen.

 • Hoe kun je voorkomen dat je steeds weer dezelfde fout maakt?
 • Hoe kom je af van die negatieve gedachten die je zo doen twijfelen aan jezelf?
 • Waar vind je de kracht om te veranderen in de mens zoals die is bedoeld?

Ook jij kunt geholpen worden! Nieuw Leven helpt je om in de vrijheid te komen, vrede te ervaren en een sterke persoonlijke relatie met God en andere mensen te ontwikkelen. Wij dagen je uit om de eerste stap te zetten in het avontuur dat Nieuw Leven heet.

Bijbels herstelprogramma

Nieuw Leven is een uniek pastoraal herstelprogramma van twaalf stappen, gebaseerd op Celebrate Recovery. Maar het is meer dan een programma. Er worden geen technieken aangeleerd die je helpen omgaan met jouw pijn, problemen of verslavingen. Er is meer nodig voor echte overwinning. Daarom leert Nieuw Leven je op een nieuwe manier naar het leven te kijken en er mee om te gaan, zodat er een diepe, duurzame verandering plaats vindt van binnenuit. Dit programma heeft op deze manier tienduizenden mensen wereldwijd geholpen.

Uitgangspunt van Nieuw Leven

Nieuw Leven heeft als uitgangspunt een toespraak van Jezus uit de Bijbel (de Bergrede, Matteüs 5:3-10) waaruit acht principes zijn geformuleerd. Dit betekent niet dat Nieuw Leven alleen voor gelovigen is bedoeld. leder persoon die de Bijbelse basis van dit programma respecteert, kan een eerste stap zetten op weg naar verandering.

Wat wordt er behandeld?

De Nieuw Leven principes:

 1. Ik kan mijn leven niet zelf besturen
 2. Ik heb God nodig voor een nieuw leven
 3. Ik leg mijn leven in Zijn hand
 4. Ik laat mijn leven door Hem reinigen
 5. Ik geef God alle ruimte om mijn leven te veranderen
 6. Ik maak mijn leven in orde met de mensen om mij heen
 7. Ik blijf aangesloten op de Bron van het leven
 8. Ik deel mijn nieuwe leven met andere mensen

Voor wie is Nieuw Leven?

Het programma van Nieuw Leven is in principe geschikt voor iedereen die ergens mee worstelt:

 • Hoe accepteer ik wie ik ben?
 • Ik wil leven zonder beheerst te worden door angst. Hoe?
 • Hoe ga ik om met lichamelijke pijn?
 • Hoe kom ik los van mijn verleden?
 • Hoe ga ik om met mijn boosheid?
 • Hoe kom ik los van mijn verslaving(en)?
 • Eetproblemen, hoe vind ik mijn weg hier mee?
 • Problemen met mijn seksuele identiteit, hoe ga ik hier mee om?
 • Ik worstel door het leven heen, wie helpt me?
 • Hoe vind ik mijn identiteit in Christus

Kosten

De bijdrage van de deelnemers is € 25,00 per persoon per half jaar. Bij het programma hoort lesmateriaal dat ieder kwartaal aangevuld wordt. De betaling vindt plaats aan het begin van het jaar en halverwege het jaar. Daarvoor krijgt je bij het lesmateriaal een machtiging.
Als je financiële situatie zodanig is dat er geen bijdrage kan worden betaald, dan wordt er in overleg naar een passende oplossing gezocht.

Meer weten?

Wil je meer weten over Nieuw Leven, mail dan naar nieuwleven@bgdeark.nl.

Of neem contact op met Roelie Bosma (0641106763) of Alle Veltman (0592-344316).

Cursus Inschrijfformulier