Israël

Blog van Albert en Esther

Nieuwsbrieven

Shalom familie, vrienden, broeders en zusters,

Vanuit de Negev-woestijn willen we u hartelijk groeten. Graag praten we u wat bij over de ontwikkelingen na de sluiting van het inloophuis afgelopen mei.

“Het was goed om tijdens een (ons aangeboden) vakantie in Oostenrijk wat afstand te nemen.
Na ons (werk)verlof in Nederland zijn we begin september met nieuwe moed en verwachting teruggegaan.
Er is iets goeds in tijden als deze….. We mochten in alles, en door alles heen de vrede van onze God ervaren. Bijbelteksten die we zo goed kennen gingen voor ons leven.
We leerden, om onze “vijanden” lief te hebben en hen te zegenen die ons vervloeken.
Nog meer beseffen we hoe we in ons werk afhankelijk zijn van de Here Jezus en van het werk van de Heilige Geest in de harten van mensen.”

De nieuwsbrief kunt u verder lezen in de bijlage!

We wensen u gezegende Kerstdagen toe!

Albert en Esther

2017 – december

2017 – juni

2017 – april

2016 – mei

2015 – november