Zending

Zending vanuit Baptisten Gemeente De Ark

De Baptistengemeente De Ark heeft een missie die voortvloeit zoals in het bijbelboek Handelingen 1:8 staat vermeld: “ Gij zult Mijn getuige zijn in de wereld om ons heen.”

De Taakgroep Zending (TGZ) wil graag daaraan meewerken door de zendelingen die geroepen zijn om die opdracht daadwerkelijk uit te voeren, te ondersteunen. Dit vindt plaats door financiële ondersteuning, maar ook door regelmatig contact en gebed. Onze gemeente ondersteunt momenteel een 5 tal zendelingen c.q. zendingsprojecten.

Met enige regelmaat wordt van uit de verschillende gebieden door de zendelingen een nieuwsbrief gestuurd waarin zij ons willen informeren over het wel en wee van hun werkzaamheden op het ‘zendingsveld’. De nieuwsbrieven vindt u door te klikken op één van onderstaande links.

Israël – Familie Knoester

Ierland – Familie van Opstal

Frankrijk – Familie Lem

Suriname – Serge en Maureen Andre

Duitsland (Berlijn)- Marc Elders

Themanummers van de taakgroep zending

2019 – Najaar

2018 – Nieuwjaar

2017 – Hemelvaart