In de media

 

Kerstnachtdiensten in de nieuwe kolk

24 December 2015

Kerstnachtdiensten in De Nieuwe Kolk

http://www.assercourant.nl

http://www.vanplan.nl

Swap in de media

1 oktober 2015

http://www.swampmarsdijk.nl

http://www.drenthejournaal.nl/nieuws/assen/394955/meezingen-tijdens-grootste-kerkdienst-van-assen.html

http://www.assercourant.nl/achtergrond/algemeen-achtergrond/kerkdienst-of-geen-kerkdienst-tijdens-swamp-marsdijk-nee-kerkterras.html

Diensten in De Ark
29 januari 2015 (Bron:Drenthe Journaal)

ASSEN – Baptistengemeente De Ark aan de J.C. van Markenstraat in Assen houdt op zondag 8 februari twee vriendendiensten. Tijdens deze ochtend kunnen vaste Ark-gangers hun vrienden, familie en buren uitnodigen om ook eens een bezoek te brengen aan De Ark en kennis te maken met de gemeente. De vriendendiensten starten om 9.00 en 11.00 uur. Simon van der Kooij zal spreken en het thema is ‘Psalmen voor Nu: Compleet Gelukkig’.

KERSTNACHTDIENST SUCCES
28 december 2014 (Bron:Drenthe Journaal)

ASSEN – De twee kerstnachtdiensten van de Ark in de grote theaterzaal van De Nieuwe Kolk zijn een groot succes geworden. Zowel de dienst voor de kinderen om 19.30 als de dienst om 21.30 uur trok een volle zaal, zelfs de balkons moesten open om iedereen een plek te kunnen bieden. Daarnaast was er op eerste kerstdag nog een kerkdienst in het eigen gebouw van de Ark. Veel mensen uit Assen en omgevig bezochten deze bijzondere diensten vol dans, drama, video, muziek, zang, verhaal en een boodschap over het thema ‘Dichterbij dan ooit’.

KERSTNACHTDIENST IN DE NIEUWE KOLK
27 december 2014

IMG_20141224_162055

WAT BETEKENEN DE DODE ZEEROLLEN VOOR ONS?
6 oktober 2013
Dode Zeerollen centraal in museumdienst Drenthe René Millenaar en Johan den Boer.
HILVERSUM/ASSEN –  In een speciale uitzending van Zendtijd voor Kerken staan de Dode Zeerollen in de schijnwerpers. De tweeduizend jaar oude boekrollen met Bijbelboeken zijn momenteel te zien in het Drents Museum in Assen. Baptistengemeente De Ark organiseert daar een aantal diensten. Zendtijd voor Kerken zendt een impressie van zo’n dienst en een rondleiding door het museum uit op zondag 6 oktober om 11.30 uur via Nederland 2.René Millenaar en Johan den Boer gaan voor in de dienst. Beiden zijn verbonden aan Baptistengemeente De Ark in Assen. Zij houden een overdenking over het belang van de Dode Zeerollen voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Daarnaast zal Prof. Dr. Mladen Popović (gastconservator van het Qumran Instituut) iets vertellen over de historische context van de Dode Zeerollen. René Millenaar: ,,De unieke tentoonstelling en de mooie Abdijkerk van het museum bracht ons op het idee om een Museumdienst te gaan houden, omdat wat wij geloven gebaseerd is op de Bijbel. En dat willen wij graag delen, met onze eigen gemeenteleden én met de bezoekers van de Museumdiensten. Zulke unieke geschriften met de basis van ons geloof in onze eigen woonplaats geeft een mooie kans om historische teksten naar het nu van 2013 te halen.’’De Dode Zeerollen en geschriften zijn tussen 1947 en 1956 gevonden in grotten bij Qumran, vlakbij de Dode Zee. Uniek materiaal uit de tijd van Jezus, waarvan de ontdekking de Bijbelwetenschap op zijn kop zette. Voor het eerst in achtien jaar worden fragmenten van deze rollen in Europa tentoongesteld. Tot 5 januari 2014 zijn ze te zien in het Drents Museum in Assen.
Op een aantal zaterdagen belegt de Baptistengemeente De Ark een dienst in de Abdij van het Drents Museum, waarin de inhoud van de Dode Zeerollen centraal zal staan.
Muzikaal wordt er meegewerkt door ‘De Oden van Salomo’, een muziekformatie o.l.v. Sjoerd Visser. Hij kwam in aanraking met een boekwerk waarin 42 hymnen uit de tijd van de eerste christenen stonden. De Oden, die hun oorsprong in het Syrië van eind 1ste eeuw/begin 2de eeuw vinden, zijn een collectie hymnen die lof geven aan de Messias die de mens redt uit de dood door zelf mens te worden en hen het eeuwige leven schenkt. Mede door de Joodse context waarin ze geschreven zijn hebben ze een uniek karakter en een uitermate beeldrijke taal.

Artikel geplaatst door Marielle de Vries op 15-09-13.
ASSEN – Driehonderd mensen bezochten de eerste twee diensten van Baptistengemeente de Ark in het Drents Museum in Assen. De museum-diensten sloten aan bij de tentoonstelling van de Dode Zeerollen in het Drents Museum.Prof. Dr. Mladen Popovic hield een korte lezing over de Dode Zeerollen. Hierop volgde een mini-concert van De Oden van Salomo. Johan den Boer, voorganger in de Ark, nam de bezoekers mee in de vraag waarom de Dode Zeerollen woorden bevatten die je leven kunnen veranderen. De museumdienst werd afgesloten met een bezoek aan de tentoonstelling van de Dode Zeerollen.

Vanwege de grote belangstelling zijn er tv-opnames gemaakt van de museumdienst. Deze worden uitgezonden op zondag 6 oktober 2013 om 11.30 op Nederland 2.

Groei voor Baptistengemeente Assen

Gemeentewerkers Johan Den Boer en René Millenaar

ASSEN – Vele kerkgenootschappen hebben te maken met een dalend aantal leden. Zo niet de Baptisten- gemeente De Ark in Assen. Deze groeit en start daarom met twee kerkdiensten op zondagochtend.,,Het heeft alles te maken met de andere koers die wij zijn gaan varen”, vertelt gemeentewerker Johan den Boer. ,,Zo’n drie jaar geleden hebben we besloten onze deuren wijd open te gooien. Door middel van vriendendiensten hebben gemeenteleden mensen in hun omgeving uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Dat leverde veel positieve reacties op en mede daardoor is de kerk gaan groeien. Het is een bewuste keuze geweest om naar buiten te treden met onze boodschap. Wij bestaan niet alleen voor onze leden maar ook voor Assen.”Op zondag zijn er nu twee diensten voor de gemeenteleden en geïnteresseerden. Een om 9.00 uur en een om 11.30 uur. ,,Dat is om aan de vraag te voldoen”, zegt René Millenaar. ,,De vriendendiensten trokken zoveel mensen dat ook de ochtenddienst steeds meer volliep. Om aan de vraag te kunnen voldoen hebben we gekozen voor een tweede dienst op de zondagochtend.”Museumdiensten. In september, oktober en november houdt de Baptistengemeente zes diensten in de Abdijkerk van het Drents Museum. ,,Dit vanwege de Dode Zee Rollen die in het museum tentoon worden gesteld. Deze rollen is de oudste bijbel die gevonden is. Uit de tijd van Jezus. Daarvoor kenden we alleen bijbels uit de Middeleeuwen.”De Museumdiensten duren anderhalf uur en er is dan ook de mogelijkheid om de Dode Zeerollen te bekijken. ,,Tijdens de dienst is er een lezing van Mladan Popovich”, vertelt Den Boer. ,,Daarnaast wordt er natuurlijk gezongen en houden René of ik een toespraak over waarom de rollen zo belangrijk zijn voor het christelijk geloof.”In samenwerking met het Drents Museum organiseert De Ark op een aantal woensdagmiddagen ook activiteiten voor kinderen in het Museum. ,,We hebben binnen de kerk ook veel aandacht voor onderwijs”, zegt Millenaar. ,,Niet alleen voor de kinderen maar ook voor de volwassenen. In het najaar gaan we bijvoorbeeld van start met een cursus ’Omgaan met geld’. We merken dat daar behoefte aan is in deze tijden van recessie.”

Meer informatie over de baptistengemeente is te vinden op de website www.bgdeark.nl.

De Ark betaalt kaartjes voor kids special in Drents Museum
Artikel geplaatst door Nicolien Groeneveld op 5-09-13.

Drents Museum

ASSEN – De meeste basisscholen van de Christelijke Onderwijsgroep Drenthe bezoeken met de groepen 7 en 8 de tentoonstelling van de Dode Zeerollen. Baptistengemeente de Ark vindt dat dit unieke programma eigenlijk voor elk kind in Assen beschikbaar zou moeten zijn.Om die reden biedt de Ark nu hetzelfde programma (plus nog een extraatje) aan alle kinderen van 8-13 jaar uit Assen en omgeving. Het programma duurt 2 uur en bestaat uit een inleiding, een rondleiding, een verhaal en een doe-activiteit.Zo kunnen de kinderen zelf een stukje Dode Zeerol maken of hun eigen Dode Zeerol restaureren en vertalen. Ook tieners uit de 1e en 2e klas van het middelbaar onderwijs zijn van harte welkom.Baptistengemeente de Ark zal alle kosten voor haar rekening nemen. De toegang is dus voor alle kinderen gratis.

De data zijn woensdagmiddag 11 september, 16 oktober en 13 november (om 13:20 en 14:50).De toegang is gratis, maar je moet je wel opgeven via www.museumdiensten.nl

(Voor volwassenen zijn er de museumdiensten op zaterdag 7 september, 12 oktober en 9 november.) Diensten van de Ark in Drents Museum trekken veel bezoekers.

Museumdiensten over Dode Zeerollen
Geplaatst op donderdag 5 september 2013.

Assen – Baptistengemeente De Ark in Assen houdt zes Museumdiensten over de Dode Zeerollen, met als thema: Woorden die jouw leven veranderen!?

De Museumdiensten worden gehouden in het Drents Museum in Assen op 7 september, 12 oktober en 9 november om 12.00 en 14.00 uur. De Museumdiensten sluiten aan bij de tentoonstelling van de Dode Zeerollen in het museum. Kaarten reserveren kan via www.museumdiensten.nl

In de Museumdiensten geeft prof. dr. Mladen Popovic achtergrondinformatie over de Dode Zeerollen. Hierna volgt een miniconcert van De Oden van Salomo, gevolgd door een korte toespraak door één van de sprekers van De Ark. Na de Museumdienst volgt een bezoek aan de tentoonstelling van de Dode Zeerollen in het museum.

De Museumdiensten van 7 september zullen worden uitgezonden op zondag 6 oktober om 11.30 uur op Nederland 2.

Voor de kinderen van 9-13 jaar worden zes Kindermuseumdiensten georganiseerd op de woensdagmiddag na elke Museumdienst. Een Kindermuseumdienst bestaat uit een inleiding door een museumdocent, een rondleiding langs de Dode Zeerollen, een doe-activiteit in de kunstverdieping van het museum en een vertelling door een kinderwerker van De Ark.

‘Oden van Salomo’ in Drents Museum
DVHN | Gepubliceerd op 03 september 2013.

ASSEN – Zaterdag 7 september klinken bijna tweeduizend jaar oude kerkliederen in Assen. “De Oden van Salomo is het oudste christelijke liedboek dat we kennen”, zegt Sjoerd Visser. “De liederen dateren waarschijnlijk uit de eerste en tweede eeuw.”

De saxofonist uit Assen zette een enkele van de vroegchristelijke liedteksten opnieuw op muziek en ter gelegenheid van de expositie De Dode Zeerollen worden die zaterdag uitgevoerd in het Drents Museum, tijdens een museumdienst van baptistengemeente De Ark.

Gastconservator Mladen Popovic vertelt tijdens de dienst over de achtergronden van de Dode Zeerollen en René Millenaar en Johan de Boer spreken namens De Ark. Kaarten zijn te reserveren via www.museumdiensten.nl. Ook op 12 oktober en 9 november vinden museumdiensten plaats in het Drents Museum.

De Ark breidt aantal kerkdiensten uit

Assen – Terwijl het algemene beeld is dat kerken krimpen en hun gebouwen moeten sluiten, maakte De Ark in Assen de afgelopen jaren een onstuimige groei door.

Drie jaar geleden heeft De Ark een nieuwe koers ingezet en de deuren wijd opengegooid. Sinds dat moment weten steeds meer mensen in Assen De Ark te vinden.

Om deze groei op te kunnen vangen zullen er vanaf 26 mei elke zondagmorgen twee diensten gehouden worden: om 9.00 uur en om 11.30 uur. Beide diensten zijn in het gebouw van De Ark aan de JC van Markenstraat 25 in Assen.
Meer informatie is te vinden op de website; www.bgdeark.nl

Evangelische Toerusting School opent cursuslocatie in Assen
Geplaatst op maandag 20 augustus 2012.
Assen – De Evangelische Toerusting School (ETS) opent per 1 september een cursuslocatie in Assen. Hiermee wordt Assen toegevoegd aan de ruim 50 cursuslocaties waar de ETS haar 4-jarige Bijbelcursus aanbiedt.

In Assen zal de cursus gegeven worden op de tweede en vierde woensdagavond van de maand, van 19.30 tot 22.15 uur. De locatie is het gebouw van Baptistengemeente de Ark, J.C. van Markenstraat 25. De lessen worden verzorgd door de docenten Riny Koudstaal – Joustra (Oude Testament) en Roelof Alkema (Nieuwe Testament). Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om op 12 en 26 september gratis en vrijblijvend de eerste lessen Oude en Nieuwe Testament bij te wonen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Als onderdeel van het Evangelisch College biedt de ETS een interkerkelijke 4-jarige Bijbelcursus aan over de inhoud, achtergrond en boodschap van de Bijbel. De ETS wil mensen helpen de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen en toepassen. Om dit te bereiken staat het leren lezen van de Bijbel centraal. In de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, de thema’s, de moeilijke passages en de boodschap van elk Bijbelboek. De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken aan bod komen. Meestal wordt per les één Bijbelboek behandeld. Meer informatie over cursus, aanmelding, de leslocatie en data van de lessen zijn te vinden op de website van de Evangelische Toerusting School: http://www.ets-cursus.nl.

Baptistengemeente De Ark organiseert Museumdiensten in Drents Museum.
Uit Asser journaal. Geplaatst 19 augustus 2013.

IMG_7155ASSEN – Met als thema ‘Woorden die jouw leven veranderen!?’ organiseert de Baptistengemeente De Ark zes Museumdiensten over de Dode Zeerollen. Ze worden gehouden in het Drents Museum.

De Diensten sluiten aan bij de expositie  van de Dode Zeerollen.

In deze diensten zal Prof. Dr. Mladen Popovic informatie geven over de Dode Zeerollen. Hierna volgt een miniconcert van De Oden van Salomo, gevolgd door een korte toespraak door een spreker van De Ark. Na de Museumdienst volgt een bezoek aan de tentoonstelling.

Prof. Mladen Popovic is directeur van het Qumran Instituut en gastconservator voor de Dode Zeerollen-tentoonstelling..

De lezing zal gaan over de Dode Zeerollen, de teksten, hun belang, de vondst en de wereld waaruit ze naar voren komen.

Hij zal een aantal teksten uitlichten om duidelijk te maken wat de Dode Zeerollen betekenen voor onze kennis van het vroege Jodendom en Christendom.

De Oden van Salomo zijn vergeten kerkliederen uit de eerste en tweede eeuw.

René Millenaar en Johan den Boer zijn vaste sprekers in de zondagmorgendiensten in De Ark in Assen. Voor de kinderen van 9-13 jaar worden zes Kinderdiensten georganiseerd op de woensdagmiddag na elke Museumdienst. De dienst bestaat uit een inleiding door een museumdocent, een rondleiding langs de Dode Zeerollen, een doe-activiteit in de kunstverdieping van het museum en een vertelling door een kinderwerker van De Ark.

Artikel geplaatst door Marielle de Vries op 27-05-13.
ASSEN – Vele kerkgenootschappen hebben te maken met een dalend aantal leden. Zo niet de Baptisten- gemeente De Ark in Assen. Deze groeit en start daarom met twee kerkdiensten op zondagochtend.,,Het heeft alles te maken met de andere koers die wij zijn gaan varen”, vertelt gemeentewerker Johan den Boer. ,,Zo’n drie jaar geleden hebben we besloten onze deuren wijd open te gooien. Door middel van vriendendiensten hebben gemeenteleden mensen in hun omgeving uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Dat leverde veel positieve reacties op en mede daardoor is de kerk gaan groeien. Het is een bewuste keuze geweest om naar buiten te treden met onze boodschap. Wij bestaan niet alleen voor onze leden maar ook voor Assen.”Op zondag zijn er nu twee diensten voor de gemeenteleden en geïnteresseerden. Een om 9.00 uur en een om 11.30 uur. ,,Dat is om aan de vraag te voldoen”, zegt René Millenaar. ,,De vriendendiensten trokken zoveel mensen dat ook de ochtenddienst steeds meer volliep. Om aan de vraag te kunnen voldoen hebben we gekozen voor een tweede dienst op de zondagochtend.”MuseumdienstenIn september, oktober en november houdt de Baptistengemeente zes diensten in de Abdijkerk van het Drents Museum. ,,Dit vanwege de Dode Zee Rollen die in het museum tentoon worden gesteld. Deze rollen is de oudste bijbel die gevonden is. Uit de tijd van Jezus. Daarvoor kenden we alleen bijbels uit de Middeleeuwen.”De Museumdiensten duren anderhalf uur en er is dan ook de mogelijkheid om de Dode Zeerollen te bekijken. ,,Tijdens de dienst is er een lezing van Mladan Popovich”, vertelt Den Boer. ,,Daarnaast wordt er natuurlijk gezongen en houden René of ik een toespraak over waarom de rollen zo belangrijk zijn voor het christelijk geloof.”In samenwerking met het Drents Museum organiseert De Ark op een aantal woensdagmiddagen ook activiteiten voor kinderen in het Museum. ,,We hebben binnen de kerk ook veel aandacht voor onderwijs”, zegt Millenaar. ,,Niet alleen voor de kinderen maar ook voor de volwassenen. In het najaar gaan we bijvoorbeeld van start met een cursus ’Omgaan met geld’. We merken dat daar behoefte aan is in deze tijden van recessie.”
Meer informatie over de baptistengemeente is te vinden op de website www.bgdeark.nl.

Eén nacht bidden voor de Vervolgde Kerk.
Artikel geplaatst door Jennifer Hamersma op 21-05-13

Kaars

ASSEN – Baptisten gemeente De Ark houdt in de nacht van 24 en 25 mei een Nacht van Gebed. Christenen uit de omgeving kunnen deze nacht biddend op de bres staan voor vervolgde christenen.

De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen steunt in meer dan vijftig landen. De ‘Nacht’ wordt gehouden op honderden locaties in Nederland en België. De speciale gebedsnacht vormt de aanloop naar de Zondag voor de Vervolgde Kerk op 26 mei.

Het begint om 20.00 uur tot 03.00 uur. Meer informatie over de Nacht van Gebed op www.nachtvangebed.nl

Martin Brand
Artikel geplaatst door Marielle de Vries op 29-01-13.

Martin Brand 2Martin Brand spreekt zondag 3 februari bij Baptistengemeente De Ark in Assen over het thema ‘Iets of Iemand’.
Medewerking wordt verleend door gospelkoor MisSion. Aanvang 19.30 uur.

Marcel en Lydia Zimmer komen naar Assen
Artikel geplaatst door Marielle de Vries op 12-11-12.

marcelenlydia (1)ASSEN – Zangduo Marcel en Lydia Zimmer komen zondag 18 november naar Baptistengemeente de Ark in Assen. Daar verzorgen zij een feestelijk programma voor kinderen van 4-12 jaar waarbij ze veel gaan zingen, bewegen en vertellen. Thema: ‘van A tot Z’. deze kindermiddag begint om 15.00 uur.En ook ’s avonds treden ze op in de Ark. Ditmaal in een vriendendienst die als thema heeft: ‘Overleven’. Tijdens deze laagdrempelige avonddienst begeleiden zij met een deel van hun band de samenzang begeleiden en zingen aantal sololiederen zingen. Aanvang 19.30 uur.Meer informatie: www.bgdeark.nlMartin Brand spreekt bij Baptistengemeente De Ark in Assen.Martin Brand spreekt bij Baptistengemeente De Ark in Assen.

Kindermiddag met zandkunstenaar
Geplaatst op zondag 26 februari 2012.
ASSEN – In de Baptistengemeente de Ark in Assen wordt op zondag 4 maart een kindermiddag gehouden. Het thema is ‘Wat maak je me nou…..?’. Zandkunstenaar Gert van de Vijver laat de kinderen zien hoe hij dieren van zand maakt.

Voor kinderen is het een betoverend schouwspel. Voor ouderen is het geboeid meekijken naar het rustgevende scheppingproces. Johan den Boer vertelt een verhaal. Het programma duurt van 15.00 tot 16.15 uur. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom. Meer informatie: www.bgdeark.nl

Gospelartiest Ralph van Manen naar Assen
Geplaatst op zaterdag 30 april 2011.ASSEN – Gospelartiest Ralph van Manen treedt op zondag 1 mei op tijdens een vriendendienst in Baptistengemeente de Ark aan de J.C. van Markenstraat in Assen.

Ralph van Manen start in 1993 zijn carrière als soloartiest en brengt diverse live– en studio albums uit, afwisselend opgenomen in Nederland en Amerika en ingespeeld door zowel Nederlandse als Amerikaanse en Engelse musici. Daarnaast zal Orlando Bottenbley deze avond spreken over het thema ‘Er bestaan geen gewone mensen’. De dienst begint om 19.30 uur.

Meidengroep Pure bij Baptistengemeente
Geplaatst op vrijdag 2 september 2011.

ASSEN – De meidengroep Pure geeft op zondag 4 september een optreden tijdens de vriendendienst in Baptistengemeente de Ark in Assen. Orlando Bottenbley spreekt deze avond over het thema ‘Geroepen om te leven’. De dienst begint om 19.30 uur.

De formatie Pure, bestaande uit Eveline Cocu, Natael Kerkhoven, Liesbeth Koedoot en Kinga Ban, bedient een breed publiek. Met hun voltallige band staan de dames garant voor stevige R&B en poppy songs.

Sharon Kips (X-Factor) naar Assen
Geplaatst op zaterdag 4 september 2010.
ASSEN – Sharon Kips, winnares van X-Factor, treedt op zondag 5 september in de Baptistengemeente de Ark aan de J.C. van Markenstraat in Assen. Spreker op deze avond, die om 19.30 uur begint, is Orlando Bottenbley uit Drachten.

Sharon Kips werd een nationale bekendheid toen ze in 2007 de X-Factor won. Meer informatie: www.bgdeark.nl