Missionair

De Ark is een naar buiten gerichte gemeente met hart voor Assen en liefde voor mensen. Onze droom is dat iedereen in onze omgeving Gods liefde leert kennen en ervaren. Dit geven we vorm door Vriendendiensten, Kerstnachtdiensten in De Nieuwe Kolk, de Alphacursus en het uitzenden van zendelingen over de hele wereld.