Geven

Wil je onze gemeente de Ark financieel ondersteunen?
Onze IBAN rekeningnummer is:

NL34 INGB 0001 4194 88

ten name van Baptistengemeente de Ark te Assen
o.v.v. gift.

De Ark is aangesloten bij de ABC (Alliantie van Baptisten en Cama) gemeentes. Dat is een kerkgenootschap met een ANBI status. Dit kun je vermelden bij het invullen van de inkomsten belasting aangifte.