Kerstnachtdiensten

Vanaf nu is het mogelijk om je / u aan te melden voor de kerstnachtdiensten!

Maandag 24 december hopen wij twee identieke diensten in De Nieuwe Kolk te houden. ‘s-Middags om 16:00 en ‘s-avonds om 20:00. Het thema zal zijn: ‘Kerst (niet) ingewikkeld’.

De invulling van de kerstnachtdiensten neemt steeds concretere vormen aan. Het programma is voor iedereen, van jong tot oud. Inmiddels hebben diverse mensen aangegeven mee te willen helpen met de kerstnachtdiensten, waar we erg blij mee zijn. Hoe meer mensen daarbij betrokken zijn, hoe leuker dat het is. Daarom kan iedereen zich nog steeds aanmelden voor o.a. het gebedsteam, het koor, mensen welkom heten en voor de nazorg. Zoals doorpraten na de dienst, mensen bemoedigen en eventueel voor mensen bidden.
Je kunt je aanmelden via de lijsten die in de kerk hangen/liggen of via een e-mail naar:  cor.schmohl@hotmail.com .

Onze droom is dat we dit jaar o.a. met een groot gemengd (van jong tot oud) gemeentekoor in DNK staan, om Zijn grote naam te bezingen.

Hieronder de oefenmomenten van het koor:
· donderdag 29 november – koor van 18:30 t/m 20:00.
· donderdag 13 december – koor van 18:30 t/m 20:00.
· donderdag 20 december – koor & band gezamenlijk van 18:30 t/m 20:00.

Ook financieel kunt u uw bijdrage leveren door uw gift over maken naar: NL34 INGB 0001 4194 88, ten name van Baptistengemeente de Ark te Assen o.v.v. gift kerstnachtdiensten 2018. Alvast hartelijk dank!

Dit jaar hebben we maar een korte voorbereidingstijd tot onze beschikking, de inzet van een ieder is hard nodig!

Vanaf nu is het mogelijk om u / jezelf aan te melden:

Waar kunt u zich / kan jij je voor aanmelden (meerdere taken mag natuurlijk ook):

  • Band
  • Catering
  • Collecte (kinderen)
  • Financieel, u kunt uw gift over maken naar: NL34 INGB 0001 4194 88, ten name van Baptistengemeente de Ark te Assen o.v.v. gift kerstnachtdiensten 2018.
  • Gasten welkom heten
  • Gebedsteam
  • Gemeentekoor (van jong tot oud)
  • Meehelpen met opbouwen en afbreken / opruimen
  • Parkeerwacht

Opgave kan via cor.schmohl@hotmail.com