Hart voor Zorg

“Draag elkaars lasten’ staat in de Bijbel (Galaten 6:2).

Zo willen ook wij naar elkaar omzien en elkaar helpen met de dingen in het leven. Binnen de Ark delen we daarom lief en leed met elkaar.  Daarnaast zijn er een aantal “zorgdoelen” die we met elkaar nastreven, namelijk in het omzien naar elkaar en daar waar het nodig is geven we extra steun zowel op geestelijk als persoonlijk gebied.

Voor alle vragen en aanmeldingen met betrekking tot onderstaande gebieden kunt u terecht bij  hartvoorzorg@bgdeark.nl  of 06 48717398 (Jan Brouwer).

 • Pastorale zorg bij
  • Ziekte en levensvragen etc.
  • Huwelijk- en relatievragen
 • Delen van Lief en Leed
 • Dopen
 • Lid of vriend worden
 • Deelname Huiskring
 • Babyzegen
 • Huwelijk- en uitvaartdiensten

Uw aanvraag wordt door 1 persoon van het taakveld Welzijn gelezen en pas met anderen gedeeld wanneer u daarvoor toestemming voor geeft.

Voor meer informatie  over  de manier  waarop de zorg voor elkaar is ingebed in het geheel van de gemeente  kunt u hier het beleidsplan lezen.