Onze geschiedenis

Ons gebouw

 

Nadat in september 2000 ons kerkgebouw aan de Talmastraat door brand werd verwoest en de gemeente gegroeid was tot ongeveer 130 leden was het geen optie om het pand te herstellen.

Een aantal jaren hebben we gebruik kunnen maken van andere kerkgebouwen in Assen, totdat we begin 2005, na een intensieve periode van verbouwen en aanpassen, het huidige pand aan de J.C. van Markenstraat 25 konden betrekken. De kerkzaal biedt plaats aan 260 personen en er zijn, verdeeld over twee verdiepingen, ruimtes voor bijeenkomsten van zondagsschoolgroepen, tienergroepen en andere activiteiten.

Het jaar 2009 en 2010 is een bezinningsperiode geweest over gemeente zijn in deze tijd. 

Waaruit de visie en missie zijn ontwikkeld. In 2010 is de naam van onze gemeente veranderd van ‘Onafhankelijke Baptistengemeente Assen’ naar ‘Baptistengemeente Assen’.

Vanuit de missie en visie van de gemeente, zijn er regelmatig bijzondere diensten en avonden om ook mensen die niet zo vaak in een gemeente komen, kennis te laten maken met het geloof in Jezus Christus.

De gemeente is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid en er zijn dan ook regelmatig doopdiensten en diensten waarin nieuwe leden welkom worden geheten. (zie daarvoor de agenda op deze website). Gezien de beperkte ruimte is daarom in 2014 ook besloten om over te gaan naar twee diensten, één om 9.00 uur en één om 11.30 uur. Na de coronatijd zijn we overgegaan op één dienst, die begint om 10:00 uur.

In 2017 hebben we als gemeente ervoor gekozen om ons als nadere invulling van de missie en visie, te richten op Discipelschap. De Ark is een gemeente waarin we, vanuit het geloof dat Christus weerkomt, elkaar willen helpen te groeien als discipel.

Voorgangers

  • In 1985 werd het eerste vaste voorgangersechtpaar beroepen: Wout en Thea van Haften zijn tot 1988 in de gemeente werkzaam geweest.
  • Vanaf 1992 hebben René en Margriet Millenaar zich als voorgangersechtpaar voor de gemeente ingezet.
  • In de periode van 1999 tot 2003 waren dat Han en Cilia Jansen.
  • Na een aantal vacante jaren mochten tussen 2006 en 2008 Ernst en Anke Bodamer als voorgangersechtpaar de gemeente dienen.
  • Van 2011 tot midden 2018 is Johan den Boer als pastor in de gemeente werkzaam geweest.
  • Vanaf midden 2012 tot eind 2017 is opnieuw René Millenaar, maar dan als kerkelijk werker/ pastor verbonden geweest.
  • Vanaf 1 augustus 2019 - 15 januari 2022 is Jan Brouwer als parttime pastoraal werker verbonden geweest aan De Ark.
  • Vanaf 15 januari 2022 heeft Timothy Alkema het stokje van Jan Brouwer overgenomen als pastoraal werker.

Wie zijn wij?
Onze gemeenteWat geloven wij | Onze organisatie | Onze samenkomsten | Onze sprekers