Wat geloven wij?
-
HIER VIND JE ALLES WAT WIJ ALS DE ARK GELOVEN

 • Missie, Visie en Kernwaarden

  De Ark is een gemeenschap van Jezus Christus waar mensen thuiskomen, Hem ontmoeten, erkennen en Hem bekend maken. Dat is onze missie!

  Meer lezen->
 • Hart voor Zorg

  'Draag elkaars lasten’ staat in de Bijbel (Galaten 6:2). Zo willen ook wij naar elkaar omzien en elkaar helpen met de dingen in het leven.

  Meer lezen->
 • Diaconaat

  Omzien naar elkaar, praktische hulp en advies voor wie dat echt nodig heeft. Als iemand nood lijdt of hulp nodig heeft, is het niet meer dan bijbels dat we die hulp ook geven.

  Meer lezen->
 • Onderwijs

  De Ark vindt het als gemeente belangrijk dat het onderwijs in (zondagse) samenkomsten en in andere bijeenkomsten is gericht op levensverandering.

  Meer lezen->
 • Zending

  "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb." Hoe geeft De Ark hier vorm aan?

  Meer lezen->
 • Gebed

  In De Ark bidden we voor en met elkaar.

  Meer lezen->