Het beleid van Taakgroep Zending, als onderdeel van BG de Ark, is gefundeerd op de overkoepelende invulling van de missie en visie van de gemeente, waarbij we ons richten op Discipelschap.

Als leidraad hanteren we als Taakgroep Zending de “Grote Opdracht”, zoals beschreven in Mattheus 28:19:

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”

De missie van Taakgroep Zending luidt als volgt:

Taakgroep Zending behartigt Gods opdracht om getuige van Hem te zijn in deze wereld; zowel in woord als in daad, zowel ver weg als dichtbij.

We willen dit als volgt vorm geven:

  • Taakgroep Zending zendt zendelingen uit en ondersteunt hen.                   
  • Taakgroep Zending stimuleert bewustwording en uitvoering van de ‘Grote Opdracht’, zoals die aan iedere leerling van Jezus Christus is gegeven.                                                                         
  • Taakgroep Zending stimuleert de betrokkenheid en interactie tussen zendelingen / zendings- en evangelisatieprojecten en de gemeente.

Onze gemeente ondersteunt momenteel 4 zendelingen en daarnaast een aantal projecten.

Met enige regelmaat wordt van uit de verschillende gebieden door de zendelingen een nieuwsbrief gestuurd waarin zij ons informeren over hun werkzaamheden op het ‘zendingsveld’. Deze nieuwsbrieven vind je door te klikken op één van onderstaande links.

Israël - Familie Knoester Suriname - Serge en Maureen Andre
Finland – Christine

Themanummers van de taakgroep zending

2020 - Informatie voor huiskringleden

2019 – Najaar

2018 – Nieuwjaar

2017 – Hemelvaart

Wat doen wij?
Alpha | Hart voor zorg | Diaconaat | Onderwijs | Gebed | Activiteiten | Voor anderen | Speciale momenten