Voor anderen

De Ark wil zich graag inzetten voor de wijk, de stad en de wereld om haar heen.

Voedselbank

Iedere eerste zondag van de maand worden er door De Ark producten ingezameld voor de Voedselbank. 

De inzameling vindt plaats bij het informatiepunt in de hal. Of én hoeveel producten je maandelijks wilt doneren moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Je kunt ook financieel bijdragen, want er zal een collectebus staan. Op de dinsdagochtend worden de spullen naar de voedselbank gebracht (hiervoor zoeken we nog vrijwilligers).

Onze diaconie zoekt actief de samenwerking op met andere diaconieën in Assen om samen structureel ondersteuning aan te kunnen bieden aan stadgenoten die het financieel moeilijk hebben.

Voor vragen kun je terecht bij Rutger de Vos, rudevo@gmail.com / 06-26096442

Believe in Oles'k

Een vergeten dorp
In het noorden van Oekraïne, nabij de Poolse grens, ligt het “vergeten” dorp Oles’k. Het leven in Oles’k e.o. wordt gekenmerkt door bittere armoede, verwaarlozing, alcoholverslaving en uitzichtloosheid.

Zonder ingrijpen van buitenaf zal de kinderen uit Oles’k hetzelfde lot treffen als hun voorouders: Een armoedig en aan alcoholverslaafd bestaan, zonder uitzicht of hoop……

Verhaal van Gaaije en Ria Broeksema

Meer informatie over dit bijzondere project kun hier je vinden.

Wat doen wij?
Alpha | Hart voor zorg | Diaconaat | Onderwijs | Zending | Gebed | Activiteiten | Speciale momenten