Onderwijs

De Ark vindt het als gemeente belangrijk dat het onderwijs in (zondagse) samenkomsten en in andere bijeenkomsten is gericht op levensverandering. Als Jezus werkelijk je Verlosser en Heer is, dan wil je ontdekken wie je mag zijn in Hem en daarin toegerust worden zodat je Hem dienend gaat gehoorzamen.

 

  • Ontdek je gave(n)

    Hoe herken ik mijn gaven? Ik zou graag iets in de gemeente doen, maar ik weet niet goed wat bij mij past. Bij deze cursus leer je je geestelijke gaven ontdekken én inzetten.                                                                                                                                                       

    Meer lezen->
  • Fundamentencursus

    In de fundamentencursus leer je in 6 bijeenkomsten de belangrijkste basisprincipes van het Evangelie van Jezus Christus kennen. De cursus is vooral bedoeld voor nieuwe mensen in de gemeente en voor mensen die pas tot geloof zijn gekomen. Maar ook mensen die nog eens de fundamenten van hun geloof willen onderzoeken. Meer lezen->