Praktische zorg (diaconaat) binnen De Ark

Omzien naar elkaar, praktische hulp en advies voor wie dat echt nodig heeft. Als iemand nood lijdt of hulp nodig heeft, is het niet meer dan bijbels dat we die hulp ook geven.

In Handelingen 6 worden zelfs mensen aangesteld met de taak om om te zien naar mensen die niet vanzelfsprekend krijgen wat ze nodig hebben. Ook juist nu met een terugtrekkende overheid die een participatiesamenleving voorstaat, krijgt dat omzien naar elkaar steeds meer betekenis. Diaconaat is een opdracht voor de hele gemeente: kijken met de ogen, luisteren met de oren en geven met de handen van Jezus. Doen wat nodig is. Niet alleen binnen De Ark, maar ook daarbuiten. Daarin kan een ieder op z’n eigen manier een rol spelen!

 

Er zijn drie zorggebieden:

  1. (mantel)zorg bij ziekte, ouderdom, psychische problemen;
  2. praktische hulp (klussen, een eenmalige opruiming of verhuizing);
  3. hulp bij financiële problemen (schulden of te weinig inkomen).

Er gebeurt al veel binnen en vanuit de huiskringen in De Ark als het gaat om geestelijk en praktisch omzien naar elkaar. Toch kunnen er situaties zijn dat er extra aandacht en middelen of hulp nodig zijn. Daarvoor is met name het diaconaat bedoeld.

Heb je behoefte aan deze zorg?

Maak het kenbaar aan je kringleider, het aanspreekpunt pastoraat of rechtstreeks via het e-mailadres: diaconie@bgdeark.nl

Je vraag wordt uiteraard discreet behandeld.

Wat doen wij?
Alpha | Hart voor zorgOnderwijs | Zending | Gebed | Activiteiten | Voor anderen | Speciale momenten