Van harte welkom in De Ark!

Voorstellen

We stellen ons graag even aan je voor. Zoals je op de homepage al hebt kunnen lezen zijn we een gemeente van Jezus Christus. Waar je ook vandaan komt en wat je verhaal ook is; je bent van harte welkom om samen met ons op weg te gaan. Hier volgen eerst in het kort een aantal aspecten over ons en vervolgens over hoe je kunt meedoen. Op de rest van de website vind je meer uitgebreide informatie over de meeste items.

Over ons

 • Wij zijn een gemeente in Assen waar iedereen van harte welkom is en wij willen op een hedendaagse manier gemeente van Jezus Christus zijn.
 • Onze visie is om als een gastvrij gezin van God te functioneren met liefde, respect en aandacht voor God, elkaar en voor de mensen om ons heen.
 • Wij geloven dat God, zijn Zoon, Jezus Christus naar de aarde zond om mensen een eindeloos goed en gelukkig leven te geven. Daarom zien wij het als onze missie om Jezus Christus te ontmoeten en Hem als Redder en Heer te erkennen en bekend te maken.
 • In onze diensten neemt het eren van God en het leren van zijn Woord, de Bijbel, een centrale plaats in. Het inspireert ons om in onze omgang met elkaar en anderen in wat we zeggen en wat we doen inhoud te geven aan onze visie en missie.

Wat hebben we te bieden?

 • Allereerst bieden we je met liefde een plek in ‘ons gezin’. We zijn er voor elkaar, leren met en van elkaar, en helpen elkaar.
 • De diensten kun je meemaken in ons gebouw, maar ook op elk moment via de livestream.
 • Je kunt je opgeven voor Alpha, een kennismaking met het christelijke geloof
 • Kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen bij de ArkKids leuke, op hun leeftijd afgestemde, programma’s.
 • Voor jongeren vanaf circa 12 jaar zijn er Next-groepen. Naast de kleine groep, doen alle Next groepen ook regelmatig samen iets leuks of spannends.
 • Voor volwassenen zijn er de kringen. Hier ontmoet je elkaar, draag je een stukje zorg voor elkaar, voer je het (geloofs)gesprek en bid je samen. We stimuleren alle leden en vrienden om deel te nemen aan een kring, want daar ervaar je hoe goed en mooi het is om bij Gods gezin te horen! Voor iedereen is een passende kring.
 • Als gemeente willen we er ook voor je zijn om je te helpen bij het verder ontwikkelen van je geloof. Dat kan door het meemaken van de diensten, of door het volgen van een fundamentencursus of andere studies.
 • Als je graag gedoopt wilt worden, dan gaan we daar graag met je over in gesprek.

Wat kun jij doen?

 • Jij en jouw talenten en gaven doen ertoe! Binnen De Ark kun je deze tot eer van God op veel plekken inzetten. Zo zijn er verschillende taakgroepen en taakteams waar je aan de slag kunt. Dat varieert van leiding bij de ArkKids tot koken voor Alpha, van camerawerk tot het leiden van een kring en van zingen op het podium tot het schenken van koffie na de dienst. Naast het inzetten van je talenten gaven willen we je ook graag helpen deze verder te ontwikkelen. We gaan er graag met jou over in gesprek! Op onze website vind je ook een overzicht van de vacatures die er zijn.
 • Wanneer je graag financieel een steentje wilt bijdragen, dan kan dat ook.

Vriend of lid worden

 • Je kunt vriend of lid worden van De Ark als je gelooft in Jezus Christus en zijn levensstijl en lessen ook in je eigen leven vorm wilt geven. Vriend óf lid worden is een persoonlijke keuze. Deze keuze kan afhangen van jouw ervaringen, situatie of vragen. We gaan er graag met jou over in gesprek! Klik hier.
 • Of je nu vriend of lid wordt, je bent bij al onze activiteiten welkom, om mee te doen en mee te praten. Wanneer je nog even wilt wachten om je definitief aan te sluiten, voel je in ieder geval vrij om onze diensten mee te maken, Alpha, een fundamentencursus of een andere studie te volgen.

Op de hoogte blijven

Via ons digitale WeekContact kun je op de hoogte blijven van de activiteiten en bijzonderheden van de Ark. Elke zaterdag om 10.00 uur kun je een WeekContact in je postbus ontvangen. Om je daarvoor aan te melden: Klik hier.