Wat we geloven & belijden

Wil je als bezoeker, vriend of lid van gemeente de Ark weten wat wij hier ‘geloven en belijden’ en wat het christelijk geloof is waar wij voor staan? Dan is dit voor jou de juiste cursus!


Inhoud
In 6 avonden behandelen we een aantal belangrijke basispunten van het christelijk geloof nl.:

  • De Bijbel
  • God
  • Jezus Christus;
  • De Heilige Geest
  • Verlossing en doop
  • De Gemeente

Elke cursusavond beginnen we met een korte inleiding over Gods heilsplan waarna we inzoomen op één van bovenstaande onderwerpen. Deze (fundamenten) cursus wordt om de 2 weken gegeven.

Data: 28/10 Startavond, 11,25/11, 9/12, 13,27/1
Tijd: 19:45 – 21:30
Waar: de Ark
Docenten: Albert Houweling en Jan Hofman
Kosten: geen