Onderwijs

De Baptisten gemeente de Ark is een gemeente waarin we samen op weg zijn. Het onderwijs in de Ark is daarvan een onderdeel. We vinden het als gemeente belangrijk dat het onderwijs in (zondagse) samenkomsten en in andere bijeenkomsten is gericht op levensverandering. Het gaat er niet alleen om dat onze kennis van de Bijbel toeneemt, maar vooral dat onze relatie met God dieper wordt en dit zichtbaar wordt in onze levenswandel.

 • Je hoeft geen lid van onze gemeente te zijn om deel te nemen aan het onderwijsprogramma.
 • De cursussen zijn gratis toegankelijk.
 • U heeft de mogelijkheid om een gift te geven.

Tijdens het seizoen 2018- 2019 worden de volgende cursussen gegeven:

Jezus vinden


Alpha cursus
In kleine groepen het christelijk geloof verkennen.

 • Doelgroep: iedereen die op zoek is, nieuw is in de kerk of je geloof wilt vernieuwen / verfrissen
 • Wanneer: start 14 januari 2019
 • Tijdstip:  18:30 uur begint de warme maaltijd samen
 • Locatie: Afhankelijk van de groepsgrootte vooralsnog in huiselijke sfeer
 • Cursusleider: Roelof v.d. Wal
 • Inschrijven: via het Cursus Inschrijfformulier

Lees meer

Groeien in je persoonlijke relatie met Jezus


• Wat we geloven en belijden
Fundamentencursus van 6 avonden

 • Doelgroep: vrienden en leden die meer wil weten wat we in de Ark ‘geloven en belijden’ en het christelijk geloof waar wij voor staan
 • Wanneer: 4 ,18 februari, 4 , 18 maart, 1 ,15 april
 • Tijdstip: 19:45
 • Locatie: de Ark
 • Cursusleiders: Albert Houweling en Jan Hofman

Lees meer

Geestelijk groeien


• Verlangen naar God (leessleutels voor de psalmen)
Een afwisselende, interactieve en vooral praktische cursus. 

 • Doelgroep: iedereen die de psalmen wil leren leren lezen en kunnen toepassen in eigen leven
 • Wanneer: 4,18 oktober en 1 november
 • Tijdstip: 20.00 tot 22.00
 • Locatie: de Ark
 • Cursusleider: Leendert Post
 • Inschrijven: niet nodig. Iedereen is van harte welkom

Audio opnames van de avonden

Eerste Avond Psalmen (Donderdag 4 oktober 2018)
Tweede Avond Psalmen (Donderdag 18 oktober 2018)
Derde Avond Psalmen (Donderdag 1 november 2018)

Presentaties van de avonden

Eerste Avond Psalmen (Donderdag 4 oktober 2018)
Tweede Avond Psalmen (Donderdag 18 oktober 2018)
Derde Avond Psalmen (Donderdag 1 november 2018)

Lees meer

• Zitten, wandelen en standhouden
Een interactieve praktische cursus over de Efezebrief.

 • Doelgroep: iedereen die o.a. wil ontdekken wat de Nieuwe Mens is en wat dat voor je betekent
 • Wanneer: 12 en 26 november en 10 december
 • Tijdstip: 20.00 – 22.00
 • Locatie: de Ark
 • Cursusleider: Frans van Herwijnen
 • Inschrijven: niet nodig. Iedereen is welkom

Audio opnames van de avonden

Eerste avond Efeze brief (Maandag 12 november 2018)

Tweede avond Efeze brief (Maandag 26 november 2018)

Derde avond Efeze brief (Maandag 10 december 2018)

Presentaties van de avonden

Eerste avond Efeze brief (Maandag 12 november 2018)

Tweede avond Efeze brief (Maandag 26 november 2018)

Derde avond Efeze brief (Maandag 10 december 2018)

Lees meer

Groeien in dienstbaarheid


• Ontdek je gave(n)
Een interactieve cursus van 6 avonden in groepen van 4 -8 personen. Er is veel aandacht voor het toepassen en ontwikkelen van de gaven in gemeente.

 • Doelgroep: iedereen die wil ontdekken wat je geestelijke gaven zijn en wat je natuurlijke talenten zijn
 • Wanneer: start eind oktober
 • Tijdstip: ?
 • Locatie: ?
 • Cursusleider: Romeo Charmes
 • Inschrijven: via het Cursus Inschrijfformulier

Lees meer

• Leven met een missie
Een interactieve cursus van 10 avonden. De cursus ondersteunt je om vanuit Gods Woord en de gevoeligheid voor Zijn Geest op een relevante en eigentijdse manier een brug te slaan naar anderen.

 • Doelgroep: iedereen die op zoek is naar hoe je vanuit de missie van God een getuige van Jezus kunt zijn voor de mensen om je heen.
 • Wanneer: 10 en 24 januari; 7 en 21 februari; 7 en 21 maart; 4 en 18 april; 2 en 16 mei
 • Tijdstip: 19.30-22.00
 • Cursusleiders: verschillende docenten die ervaren hebben in de veelzijdigheid van de missionaire praktijk en zijn onderlegd in het onderwerp waarmee ze je komen toerusten.
 • Locatie: de Ark
 • Inschrijven: via het Cursus Inschrijfformulier

Lees meer

Voor meer informatie of overige vragen: mail naar onderwijs@bgdeark.nl of neem telefonisch contact op met Erik Dekker of Albert Houweling.