Onderwijs 2019 / 2020

Baptisten gemeente de Ark is een gemeente waarin we samen op weg zijn. Het onderwijs in de Ark is daarvan een onderdeel. We vinden het als gemeente belangrijk dat het onderwijs in (zondagse) samenkomsten en in andere bijeenkomsten is gericht op levensverandering. Het gaat er niet alleen om dat onze kennis van de Bijbel toeneemt, maar vooral dat onze relatie met God dieper wordt en dit zichtbaar wordt in onze levenswandel.

  • Je hoeft geen lid van onze gemeente te zijn om deel te nemen aan het onderwijsprogramma.
  • De cursussen zijn gratis toegankelijk.
  • U heeft de mogelijkheid om een gift te geven.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma voor het nieuwe seizoen is rond (o.a. weer met Leendert Post). Klik hier voor de digitale folder.

Voor meer informatie over het onderwijsprogramma of overige vragen: mail naar onderwijs@bgdeark.nl of neem telefonisch contact op met Erik Dekker.


Fundamentencursus

Wil je als bezoeker, vriend of lid van gemeente de Ark weten wat wij hier ‘geloven en belijden’ en wat het christelijk geloof is waar wij voor staan? Dan is dit voor jou de juiste cursus!

Lees meer

Inschrijven: via het Cursus Inschrijfformulier


Ontdek je gave(n)

Een interactieve cursus van 6 avonden in groepen van 4 -8 personen. Je gaat ontdekken wat je geestelijke gaven en je natuurlijke talenten zijn. Er is veel aandacht voor het toepassen en ontwikkelen van de gaven in de gemeente

  • Doelgroep: iedereen die wil ontdekken wat je geestelijke gaven zijn en wat je natuurlijke talenten zijn
  • Wanneer: start woensdag 25 september
  • Tijdstip: ?
  • Locatie: ?
  • Cursusleider: Romeo Charmes
  • Inschrijven: via het Cursus Inschrijfformulier of via onderwijs@bgdeark.nl.

Lees meer


Studieavonden in de grote zaal

inloop: 19:30, aanvang: 20:00 tot 22:00
gratis toegang, inschrijven niet nodig

1e studie:

Gemeente-thema’s aan de hand van de brief van Paulus aan Timotheüs)

Spreker: Leendert Post

Donderdag 19 september
De Brieven van Paulus aan Timotheüs (deel I)
Wie? Wat? Waarom?

Audio opname

Donderdag 19 September 2019

Donderdag 17 Oktober 2019

Donderdag 3 oktober
De Brieven van Paulus aan Timotheüs (deel II)
De gemeente: pijler en fundament in roerige tijden

Donderdag 17 oktober
De Brieven van Paulus aan Timotheüs (deel III)
De gemeente: Gods huis(houding)

Donderdag 31 oktober
De Brieven van Paulus aan Timotheüs (deel IV)
De gemeente: Gods reclamebord in de wereld


2e studie

Colossenzen brief

Spreker: Jan Boelhouwers

We willen ons samen verdiepen in de brief aan de Colossenzen.  De Colossenzen kregen te maken met een binnengedrongen valse leer wat een combinatie was van: een religieus systeem, Griekse wijsbegeerte, Joods wetticisme en oosterse mystiek. Dit is herkenbaar in onze tijd waarin we samen onderweg zijn.  Paulus weerlegt dit door onderwijs te geven over de alles omvattende volheid van Christus.

•       Donderdag 14 november – presentatieaudio opname
•       Donderdag 28 november – presentatieaudio opname
•       Donderdag 12 december – presentatieaudio opname


3e studie:

Maatschappelijk relevante vragen in het licht van de Bijbel / een Bijbelse visie – Christen zijn in deze tijd

Spreker: Bas Krins

Maandag 6 januari
Israël & gemeente
Er wordt ingegaan op de Bijbelse visie op Israël. Geen vervangingstheologie en geen 2-wegen-leer, maar wat dan wel? En hoe zit het met de beloften voor Israël die nog niet vervuld zijn? Bij dit laatste wordt ook ingegaan op de toezegging dat het land het gebied van de rivier van Egypte tot de Eufraat zal omvatten.

Audio opname
Presentatie

Maandag 20 januari
Huwelijk & samenwonen
We gaan na wat we kunnen leren uit het Oude Testament over het huwelijk. Vervolgens wordt ingegaan op de oud-Joodse en Romeinse gewoonten met betrekking tot het huwelijk om dat te vergelijken met de relevante teksten van Paulus. Om tot slot na te gaan wat dit voor ons betekent.

Audio opname
Presentatie

Maandag 3 februari
Klimaat & Gods schepping
We gaan het hebben over klimaat, milieu maar ook armoede en uitbuiting, thema’s die sterk met elkaar samenhangen. Heel praktisch – wat kunnen we zelf doen – maar ook meer principieel vanuit een Bijbelse visie.

Audio opname
Presenatie

Maandag 17 februari
Ziekte & genezing
Ook christenen krijgen te maken met ziekten. En ook nu is er de gave van genezing. Maar niet iedereen geneest. Alhoewel er ook christenen zijn die ogenschijnlijk massaal zieken genezen. Dit roept vragen op die we aan de orde willen stellen.

Audio opname
Presentatie / Film


4e studie:

Spreker: Wim Zwitser (onderwerp: Zefanja)

In deze avonden willen we ons verdiepen in de profeet Zefanja. Hij laat ons de beiden kanten zien van de komende dag van de Heer.  De ene kant is die van oordeel en toorn voor hen die zich niet stoppen met hun godsdienst van uiterlijke schijn en /of afgodendienst. De andere kant is die redding voor hen die de weg van God willen gaan. We mogen ontdekken dat God nooit verandert en dat Hij het baken is wanneer we samen onderweg zijn.        

·       Maandag 2 maart / Audio opname / Presentatie
·       Maandag 16 maart
·       Maandag 30 maart