Believe in Oles’k

Een vergeten dorp
In het noorden van Oekraïne, nabij de Poolse grens, ligt het “vergeten” dorp Oles’k. Het leven in Oles’k e.o. wordt gekenmerkt door bittere armoede, verwaarlozing, alcoholverslaving en uitzichtloosheid.

Zonder ingrijpen van buitenaf zal de kinderen uit Oles’k hetzelfde lot treffen als hun voorouders: Een armoedig en aan alcoholverslaafd bestaan, zonder uitzicht of hoop……

Verhaal van Gaaije en Ria Broeksema

Meer informatie over dit bijzondere project kun hier je vinden.

 

 

 

 

 

Machtigingsformulier voor worldpartners project: Believe in Oles'k

  • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan stichting worldpartners om overeenkomstig het door u bovenstaand aangegeven incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor de gestelde periode tot wederopzegging. Wij incasseren uw bijdrage rond de 28 van de desbetreffende maand. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  • worldpartners | Dreijenlaan 2 | 6703 HA | Wageningen | Tel.: 0317-317765 | NL33ABNA0409547352 | info@worldpartners.org | www.worldpartners.nl