ArkKids Geel

Voor kinderen van groep 1, 2 en 3 van de basisschool.

Het programma is gericht op overdracht van kennis.
De kinderen luisteren naar Bijbelverhalen en verwerken het gehoorde  d.m.v. werkjes of spel.
De groep heeft een eigen ruimte en het programma start tegelijk met de diensten (dus om 9:00 en om 11:30 uur). We beginnen met een speel/ spelletjes inloop om op een ontspannen manier elkaar en de leiding te leren kennen. Soms is er geen ark-kids. De kinderen mogen dan bij hun ouders/verzorgers in de dienst zitten.