Identiteit

Wij zijn christenen: volgelingen van Jezus Christus, de zoon van God. Dit betekent dat we gedurende ons leven zoveel mogelijk op Hem willen gaan lijken. Zijn leven is ons voorbeeld. We komen samen in een baptistengemeente, waardoor we baptisten genoemd worden. Een van de belangrijkste kenmerken van een baptistengemeente is de geloofsdoop.

  • Wij geloven dat God de Schepper is van de hemel en de aarde.
  • Wij geloven dat God een doel heeft met ons leven. Hij geeft ons de gaven van de Heilige Geest om ons te helpen dit doel te realiseren.
  • Wij geloven dat een mens pas volledig tot zijn doel kan komen, wanneer hij God in zijn leven toelaat. In de gemeente willen we elkaar daarmee helpen en de Bijbel is daarbij ons fundament.
  • Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. In onze gemeente worden mensen gedoopt op grond van het geloof in Jezus Christus. Dit is een zichtbaar teken voor ons, maar ook voor de wereld om ons heen. Een getuigenis dat wij Jezus Christus willen volgen en willen doen wat de Bijbel ons leert.

Lees meer