Missie & visie

Missie:
Jezus Christus ontmoeten, erkennen en Hem bekendmaken.

Visie:
Wij zijn als gemeente van Jezus Christus een warm en gastvrij gezin van God.
De heilige Geest leidt ons om:

  • God alle eer te geven;
  • naar Gods Woord te leven;
  • in liefde voor elkaar te zorgen;
  • met al onze gaven en talenten te dienen.