De Ark

Als volgelingen van Jezus samen geloven, groeien en getuigen.

● geloven in het evangelie
 groeien in een persoonlijke relatie met God
 groeien naar geestelijke volwassenheid
 groeien in dienstbaarheid
 getuigen in onze omgeving